Zber odpadových pneumatík

"V zmysle ust. § 71 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch si Vás dovoľujeme informovať o možnosti bezplatného spätného zberu odpadových pneumatík v areáli našej prevádzky na adrese : M-Protektor - Jelšova 13824/26, 080 05 Prešov