Formulár na odstúpenie zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (podľa zákona č. 102/2014 Z.z.)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu : M-PROTEKTOR, s.r.o., Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov telefón : 00421-911 103 580, e-mail : morepneu@mprotektor.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : .......................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ....................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..........................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................................

Dátum : ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.