Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 26.05.2022

Aktualizované dňa: 26.05.2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti M Protektor sro týkajúce sa zhromažďovania a používania informácií, ktoré zhromažďujeme pri vašom prístupe na morepneu.sk (ďalej len „Služba“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na súkromie a spôsob, akým ste chránení podľa zákonov o ochrane osobných údajov.

Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nevstupujte do našej služby ani ju nepoužívajte. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou nástroja CookieScript Privacy Policy Generator .

Spoločnosť M Protektor sro je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Môže k tomu dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia.

M Protektor sro zverejní upravené Zásady ochrany osobných údajov na stránke morepneu.sk

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej Služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje používané na kontaktovanie alebo identifikáciu. morepneu.sk zhromažďuje nasledujúce informácie:

 • Údaje o používaní
 • názov
 • Email
 • Telefónne číslo

Údaje o používaní zahŕňajú:

 • Adresa internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku
 • Žiadosti o webovú stránku
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač používaný na prístup na stránku
 • Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

morepneu.sk zhromažďuje a prijíma od vás informácie nasledujúcim spôsobom:

 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.

Vaše informácie budú uložené až 120 dní po tom, čo už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Vaše informácie môžu byť uchovávané počas dlhšieho obdobia na účely podávania správ alebo uchovávania záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, môžu byť uložené na dobu neurčitú.

Ako používame vaše informácie

morepneu.sk môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie a udržiavanie našej Služby, ako aj sledovanie používania našej Služby.
 • Na iné účely. Spoločnosť M Protektor sro použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu trendov používania alebo určenie efektívnosti našich marketingových kampaní, ak to bude primerané. Vaše informácie použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.
 • Správa vášho účtu. Vaše osobné údaje môžu umožniť prístup k viacerým funkciám našej Služby, ktoré sú dostupné registrovaným používateľom.
 • Na plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje pomôžu pri vývoji, realizácii a dodržiavaní kúpnej zmluvy na produkty alebo služby, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našej Služby.
 • Kontaktovať vás. M Protektor sro Vás bude v prípade potreby alebo opodstatnenosti kontaktovať e-mailom, telefonicky, SMS správou alebo inou formou elektronickej komunikácie súvisiacej s funkciami, produktmi, službami alebo bezpečnostnými aktualizáciami.
 • Aby sme vás informovali o novinkách, všeobecných informáciách, špeciálnych ponukách, nových službách a udalostiach.
 • Marketingové a propagačné iniciatívy. Spoločnosť M Protektor sro použije nešpecifické informácie získané od vás na zlepšenie nášho marketingového úsilia.
 • Cielená reklama. Vaše osobné údaje budú použité na zlepšenie reklamného úsilia, ktoré je relevantné pre vaše konkrétne záujmy.
 • Zhromažďovanie referencií a spätnej väzby od zákazníkov. Ak sa podelíte o posudok alebo recenziu o vašich skúsenostiach s používaním našej Služby, budú zdieľané alebo inak použité na webovej lokalite.
 • Správa zákazníckych objednávok. Vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, profily sociálnych médií a ďalšie informácie o používateľských účtoch budú použité na správu objednávok zadaných prostredníctvom našej Služby.
 • Administratívne informácie. Vaše osobné údaje budú použité ako súčasť prevádzky našich postupov správy webových stránok.
 • Riešenie sporov a ochrana stránok. Vaše údaje budú použité v prípade právneho sporu na vyriešenie problémov súvisiacich s našou službou.

Ako zdieľame vaše informácie

Spoločnosť M Protektor sro bude zdieľať vaše informácie, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:

 • S vaším súhlasom. Spoločnosť M Protektor sro bude zdieľať vaše údaje na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.

Zdieľanie treťou stranou

Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov, vrátane:

 • Dodržiavanie platných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.
 • Reakcia na tvrdenia, že vaše používanie našej Služby porušuje práva tretích strán.
 • Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, je možné nastaviť bez vášho povolenia. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne potrebné cookies. Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Výkonnostné súbory cookie. Výkonnostné cookies sa používajú na to, aby ste videli, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka.
 • Zacielenie na súbory cookie. Cielené cookies sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahoví partneri, bannerové siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo na zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach.
 • Funkčné cookies. Funkčné cookies slúžia na zapamätanie si informácií o návštevníkoch webovej stránky, napr. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. morepneu.sk využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby zabránil zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať na vlastné riziko.

M Protektor sro nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

Kontaktuj nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:

Názov: M Protektor sro

Adresa: Jelšova 26 08005 Prešov

Email: mprotektor@mprotektor.sk

Webstránka: morepneu.sk

Telefón: 00421 948609608